Vaktliste, skytebaner - 2020

Vi har fire nøkkeltilganger, som alle er fordelt på personer i styret. Skytehallen i kommunehuset blir åpnet alle mandager kl. 18.00 i vintersesongen. Når været tilsier det utpå vårparten, begynner vi skyting på utebanen i Raudberget og holder på til snøen kommer.

Noen lørdagsskytinger utover vinteren på Raudberget kan likevel forekomme - litt avhengig av vær og føreforhold, men dette vil bli annonsert under "Generell medlemsinformasjon".

Følgende personell er ansvarlig for skyting på gjeldende dager:

Ole Petter  : 997 25 956
John          : 482 58 984
Vegard       : 950 62 750
Espen         : 979 68 737

Ole Anders : 908 41 040
Trond         : 458 10 081

Kristoffer   : 977 59 929
Ane            : 911 86 840
Odd Martin: 924 45 003
Odd Ivar    : 911 56 254

 


Vakter første halvår
        
     2020

Dato         Ansvarlig

  20. jan : Ole Petter & John

 27. jan : Vegard & Espen

   3. feb : Ole Anders & Trond

 10. feb :  Kristoffer & Ane

 17. feb : Odd Martin & Odd Ivar

 24. febr : Ole Petter & John

 02. mars : Vegard & Espen

 09. mars : Ole Anders & Trond

 16. mars : Kristoffer & Ane

 23. mars : Odd Martin & Odd Ivar

 30. mars : Ole Petter & John

 06. april : Vegard & Espen

 13. april : Ole Anders & Trond

 20. april : Kristoffer & Ane

 27. april : Odd Martin & Odd Ivar

 04. mai : Ole Petter & John

 11. mai : Vegard & Espen

 18. mai : Ole Anders & Trond

 25. mai : Kristoffer & Ane

 01. juni : Odd Martin & Odd Ivar

 08. juni : Ole Petter & John

 15. juni : Vegard & Espen

 22. juni  : Ole Anders & Trond

 29. juni  : Kristoffer & Ane
 

Vakter andre halvår
              2020

06. juli   : Odd Martin & Odd Ivar

13. juli   : Ole Petter & John

20. juli   : Vegard & Espen

27. juli   : Ole Anders & Trond

03. aug   : Kristoffer & Ane

10. aug  : Odd Martin & Odd Ivar

17. aug  :  Ole Petter & John

24. aug  : Vegard & Espen

31. aug  :  Ole Anders & Trond

07. sept : Kristoffer & Ane

14. sept : Odd Martin & Odd Ivar

21. sept : Ole Petter & John

28. sept : Vegard & Espen

05. okt : Ole Anders & Trond

12. okt  : Kristoffer & Ane

19. okt  : Odd Martin & Odd Ivar

26. okt  : Ole Petter & John

02. nov : Vegard & Espen

09. nov : Ole Anders & Trond

16. nov :  Kristoffer & Ane

23. nov : Odd Martin & Odd Ivar

30. nov : Ole Petter & John

07. des : Vegard & Espen

14. des : Ole Anders & Trond   

21. des  : Kristoffer & Ane

 

 

Liste over vakthavende skytelederes faste gjøremål på kommunehusets innebane
1.   Låse opp ytterdører og klargjøre banen før skyting kl. 18.00 på mandager.
2.   Sette på kaffetrakter.
3.   Ta imot betaling for kjøp av ammunisjon og startavgift når formann eller kasserer ikke er tilstede. Registrere alle skyttere i boka.
4.   Dele opp i grupper og fordele skiver.
5.   Se over banen før skyting at det ikke er kulehull andre steder hvor slikt ikke skal forekomme. Hvis så er tilfelle, registrere dette
      i skytelogg.
6.   Lede skyting eller delegere dette videre til egnet, tilgjengelig ansvarshavende.
      6.1 Det bemerkes at all skyting skal ledes og at skyteleder ikke selv skal skyte, men følge med på hva skytterne gjør og              
            veilede/hjelpe ved behov.
      6.2 All skyting skal foregå rolig og kontrollert - det vil si at man skal vektlegge riktig skytestilling, puste- og sikteteknikk for
            derved å gjøre skytteren god, i tillegg til at skuddene blir konsentrert om skiven og ikke området rundt.
      6.3 Hurtigskyting skal ikke forekomme - ei heller uforholdmessig stort forbruk av ammunisjon for den enkelte, som ikke har
            noen treningsmessig effekt.
      6.4 Hver skytter skal kun skyte maksimalt 30 skudd av hensyn til ventilasjonsanleggets begrensninger og dårlig luftkvalitet.
7.   Beordre opprydding etter endt skyting (fjerne tomhylser, søppel og emballasje, støvsuge ved skivestativ).
8.   Se over banen at alt er slik som det var før skyting. Registrere eventuelle skader og avvik i skytelogg.
9.   Føre og signere på skytelogg ved våpenskap: Utført renhold, antall skudd avfyrt, navn på skyteleder, samt eventuelle feil, skader
      og mangler.
10. Kontrollere at alle våpen, hørselsvern, eventuell restammunisjon og pengeskrin er tilbake på plass før våpenskap låses.
11. Slokke lys og stenge skytebanen.
12. NB! Alle feil og mangler på skyteanlegget skal varsles kommunen slik at det kan utbedres rimelig raskt .
 

Liste over vakthavende skytelederes faste gjøremål på Raudberget utebane
1.   Frammøtetidspunkt primært kl. 18.00 sommerstid, men endres til kl. 17.00 utover høsten pga. kveldsmørket.
2.   Sette stengsel med skilt, som forteller at skyting pågår foran stikkvei inn til skytefeltet.
3.   Låse opp skytebrakke.
4.   Heise rødt flagg i flaggstanga (ligger i container).
5.   Bringe frem våpen, hørselsvern, klistrelapper, stiftemaskin, pengeskrin og ammunisjon før kl. 18.00/17.00 på mandager.
6.   Plassere skivene i skivestativ.
7.   Ta imot betaling for kjøp av ammunisjon og startavgift når formann eller kasserer ikke er tilstede - registrere alle skyttere i boka.
8.   Dele opp i grupper og fordele skiver.
9.   Lede skyting eller delegere dette videre til ansvarlig skytter.
10. Beordre opprydding etter endt skyting (fjerne tomhylser, søppel og emballasje).
11. Hekte ned skiver og legge dem i rom i skytebrakke.
12. Ta ned flagget, så fremt ikke annen skyting pågår på andre baner.
13. Bringe tilbake på plass våpen, hørselsvern, stiftemaskin, eventuell restammunisjon, klistrelapper, flagg og pengeskrin før låsing.
14. Stenge skytebrakke.
15. Dra stengsel foran stikkvei til side, så fremt ingen andre baner fortsatt benyttes.